Licitatie postata in data de 11.09.2012

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

 

ACHIZITOR

DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala:

SC MEDASIMPEX SRL

 

Adresa:

Localitatea:  DUMBRAVA ROSIE

Cod postal: 617185

Tara: ROMANIA

Punct(e) de contact:  Str. Dumbravei , nr.182, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava Rosie,  jud. Neamt.

 

Telefon:0722 24 19 13

 

Persoana de contact: DRELCIUC ANA

 

E-mail: dragosdrelciuc@yahoo.com

Fax: 0233 232 797

Adresa (adrese) Internet (dupa caz)

http://www.medasimpex.ro

 

In vederea implementarii Proiectului cofinantat prin POP 'Extindere si modernizare depozit frigorific existent', se  demareaza procesul de achizitie avand ca obiect servicii/produse/lucrari : Servicii de consultanta ce cuprind:  intocmire plan de afaceri , intocmire studiu fezabilitate si consultanta pe perioada, de executie a proiectului.

 

Valoarea estimata fara TVA (dupa caz): 381.722,80 lei

Surse de finantare: FEP  229.033,68  /60 % (valoare/%)

                             Proprii  152.689,12 /40 % (valoare/%)

 

Criteriul de atribuire:

Cel mai mic pret.

 

Modalitatile  de obtinere a Documentatiei pentru ofertanti

Sediul achizitorului: str. Dumbravei nr.182, Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava Rosie, jud. Neamt.

E-mail: dragosdrelciuc@yahoo.com

Fax: 0233 232 797

 

Termenul Limita de depunere a ofertelor

Data: 26/09/2012  Ora:   12:00

 

LIMBA ROMANAENGLISH VERSIONDEUTSCHITALIAN